Porozumienia Jastrzębskie

Biuro Zarządu JSW SA Pamięta o 40-leciu Porozumienia Jastrzębskiego!


Zakład Wsparcia Produkcji JSW SA Świętuje z Nami 40-lecie Porozumienia Jastrzębskiego!


KWK Pniówek Pamięta o 40-leciu Porozumienia Jastrzębskiego!


Pracownicy KWK "Budryk" Pamiętają o 40-tej rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego #ŚwiętujmyRazem


JSW IT Systems sp. z o.o. Pamięta o bohaterach sprzed 40 laty - Porozuminie Jastrzębskie Świętujmy Razem!


Pracownicy KWK BORYNIA Świętują Obchody 40-lecia Porozumiania Jastrzębskiego i Pamiętają o bezimiennych bohaterach sprzed 4o laty


KWK Zofiówka Pamięta o 40-leciu Porozumienia Jastrzębskiego!


Centralne Labolatorium Pomiarowo-Badawcze sp. z o.o. Pamięta o 40-leciu Porozumienia Jastrzębskiego! 


KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów świętuje z nami 40. rocznicę Porozumienia Jastrzębskiego!


Pracownicy KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice angażują się w Obhody 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego #ŚwiętujmyRazem


Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Kolejowej #ŚwiętująRazem 40-lecie Porozumienia Jastrzębskiego


JSW Ochrona sp. z o.o. wspiera "Obchody 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego - Śląski ślad w 100-leciu Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej"


Jastrzębska Spółka Ubezpieczeniowa Pamięta o 40-leciu Porozumienia Jastrzębskiego!


JSW KOKS S.A. angażuje sie w "Obchody 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego - Śląski ślad w 100-leciu Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej" 


KWK Jastrzębie-Bzie Pamięta o Bohaterach sprzed 40 laty - Porozumienie Jastrzębskie #ŚwiętujmyRazem!


Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. Pamięta o 40-tej rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego!


Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp. z o.o. kultywują pamięć o Porozumieniu Jastrzębskim!


JSW Szkolenie i Górnictwo sp. z o.o. pamięta o 40 rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego!


Kontakt

Fundacja JSW
44–330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Armii Krajowej 56


Polityka prywatności