Porozumienia Jastrzębskie

Ksiądz prałat Bernard Czernecki - Zasłużony kapelan „Solidarności”

Zasłużony kapelan „Solidarności”

Ksiądz prałat Bernard Czernecki urodził się 28 kwietnia 1930 r. Jest synem górnika i równocześnie powstańca śląskiego z Kobióra. Przyjął święcenia kapłańskie w wieku 24 lat – po ukończeniu Śląskiego Seminarium Duchownego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do Jastrzębia-Zdroju – miasta, które miało być pozbawione religii – trafił w 1974 r., po kapłańskiej posłudze w różnych parafiach regionu. Został proboszczem parafii św. Katarzyny, jedynego kościoła w stutysięcznym mieście. Od biskupa katowickiego, ks. Herberta Bednorza dostał misję wybudowania świątyni w Jastrzębiu-Zdroju.

Ks. prałat Czernecki cieszy się niezwykłym autorytetem, który zbudowała jego postawa – wstawianie się za protestującymi i zwalnianymi z pracy górnikami z „Jastrzębia” i „Moszczenicy”. W czasie wydarzeń sierpnia 1980 r. był duszpasterzem strajkujących pracowników jastrzębskich kopalń. W 1981 r. został kapelanem Regionu Śląsko–Dąbrowskiego „Solidarności”. Funkcję tę pełnił przez następne ćwierć wieku. W tym samym roku organizował Klub Inteligencji Katolickiej w Jastrzębiu-Zdroju, aby górnicy i związkowcy mogli pozyskać wsparcie intelektualistów.

Telefony z groźbami i zastraszanie za obronę górników nigdy go nie złamały. 13 grudnia 1981 r., tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, podczas mszy świętej ogłosił początek strajku w miejskich kopalniach. Przez kilka kolejnych dni aktywnie wspierał protestujących, pomagał też osobom represjonowanym, m.in. organizował pomoc finansową, udostępniał ukrywającym się pomieszczenia kościelne, a w plebanii ukrywał związkowe sztandary. Podczas strajków w pomieszczeniach przykościelnych działał sztab wspierający protesty. Po krwawych wydarzeniach 16 grudnia 1981 r., wysłał księży do strajkujących jeszcze kopalni, by doprowadzić do pokojowego zakończenia górniczych protestów. Był jednym ze współtwórców Komitetu Pomocy Internowanym i Poszkodowanym. 

To wszystko było możliwe, gdyż od 1979 r. prałat był też proboszczem kościoła NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, który nazywany jest kościołem „Na Górce”. Kościół powstał dzięki niezwykłemu uporowi księdza, który skutecznie walczył z trudnościami w PRL–owskiej rzeczywistości. W 1994 r. ks. Czernecki przeszedł na emeryturę, ale pozostał w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie do dziś pomaga w pracy duszpasterskiej.

Jego aktywna postawa sprawiła, że został archidiecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy, a przez długie lata był kapelanem górniczej „Solidarności”. 11 listopada 2017 r. został uhonorowany nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego. Wcześniej z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a Prezydent RP Bronisław Komorowski uhonorował go Krzyżem Komandorskim tego orderu. W 2016 r. otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności.

Foto: Dawid Lach/JSW

Kontakt

Fundacja JSW
44–330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Armii Krajowej 56


Polityka prywatności